G entertainment
ĐÔ TRƯỞNG | ĐẠT G | OFFICIAL MVĐÔ TRƯỞNG | ĐẠT G | OFFICIAL MV

ĐÔ TRƯỞNG | ĐẠT G | OFFICIAL MV

2 tháng trước / lượt xem 11 Tr

ĐỪNG LO - ĐạtG X DuUyên || OFFICIAL MVĐỪNG LO - ĐạtG X DuUyên || OFFICIAL MV

ĐỪNG LO - ĐạtG X DuUyên || OFFICIAL MV

5 tháng trước / lượt xem 2,1 Tr

Thêm Bao Nhiêu Lâu - Đạt G || OFFICIAL MVThêm Bao Nhiêu Lâu - Đạt G || OFFICIAL MV

Thêm Bao Nhiêu Lâu - Đạt G || OFFICIAL MV

2 năm trước / lượt xem 51 Tr

Buồn Không Em - Đạt G || OFFICIAL MVBuồn Không Em - Đạt G || OFFICIAL MV

Buồn Không Em - Đạt G || OFFICIAL MV

2 năm trước / lượt xem 77 Tr

GÓI XÔI VỘI - ĐạtG x DuUyên || OFFICIAL MVGÓI XÔI VỘI - ĐạtG x DuUyên || OFFICIAL MV

GÓI XÔI VỘI - ĐạtG x DuUyên || OFFICIAL MV

9 tháng trước / lượt xem 8 Tr

DIỆT GIẶC CORONA - ĐạtG x DuUyên || OFFICIAL MVDIỆT GIẶC CORONA - ĐạtG x DuUyên || OFFICIAL MV

DIỆT GIẶC CORONA - ĐạtG x DuUyên || OFFICIAL MV

11 tháng trước / lượt xem 4,2 Tr

EmmE (Em,Tôi) - ĐạtG x DuUyen || OFFICIAL MVEmmE (Em,Tôi) - ĐạtG x DuUyen || OFFICIAL MV

EmmE (Em,Tôi) - ĐạtG x DuUyen || OFFICIAL MV

2 năm trước / lượt xem 23 Tr

KHÓ VẼ NỤ CƯỜI - DU UYÊN || (COVER) MVKHÓ VẼ NỤ CƯỜI - DU UYÊN || (COVER) MV

KHÓ VẼ NỤ CƯỜI - DU UYÊN || (COVER) MV

3 tháng trước / lượt xem 33 N

ĐẠT G X DU UYÊN - BÁNH MÌ KHÔNG [ONE LOVE ASIA]ĐẠT G X DU UYÊN - BÁNH MÌ KHÔNG [ONE LOVE ASIA]

ĐẠT G X DU UYÊN - BÁNH MÌ KHÔNG [ONE LOVE ASIA]

7 tháng trước / lượt xem 106 N