Bối Bối CHANNEL
Bối Bối CHANNEL
Bối Bối CHANNEL

haizzz con voi cai
0:28

haizzz con voi cai

Ngày trước

ghe nha ghe nha
0:18

ghe nha ghe nha

7 ngày trước

Nhà là phải có nóc
0:33

Nhà là phải có nóc

14 ngày trước

yếu mà hay ra gió kakakaka
0:33
Bối ơi là Bối
0:41

Bối ơi là Bối

21 ngày trước

Haizzzz tại sao tui thua ???
1:04
kakaka
0:24

kakaka

Tháng trước

Khi Bối đi học về
0:28
Nhắc nhẹ ko thôi quên
0:29
NHẬN XÉT